SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP

w roku szk. 2017-2018

 

PRZEWODNICZĄCA

 Barbara Kucharska kl. 6 c

ZASTĘPCA

Anna  Olszewska kl. 7 a   

SKARBNIK 

     Kamil Stanisławczuk kl. 6 a       

SEKRETARZ 

Kacper Wdowiak kl. 6c

Komisja do spraw Nauki i Porządku

Karolina Kwiatkowska kl. 7 d

Karolina Zakonek kl. 5 c

Błażej Zabłocki kl. 5 a 

Komisja do spraw Kultury, Rozrywki i Sportu

Oliwia Wajda kl. 6 a

Jakub Kycko kl. 7 a

Michał Trojak kl. 7 b