Bezpieczna szkoła.
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl