ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

17 października 2017r. o godz. 17:00 odbyło się uroczyste Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. W tym ważnym dla pierwszoklasistów dniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pan Sławomir Zawiślak oraz pan Jarosław Sachajko, Wiceprezydent Miasta Zamość – pani Magdalena Dołgan, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość - pani Agnieszka Kowal, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta – pan Marek Kudela, ks. Prałat Janusz Romańczuk, Proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu – ks. Tadeusz Czuk, Przewodniczący Rady Rodziców - pan Sebastian Plewa oraz Dyrekcja szkoły – pani Ewa Lorenz, pani Ewa Niedabylska i pani Bożena Kukiełka.

 

Dyrektor szkoły pani Ewa Lorenz powitała wszystkich serdecznie i skierowała ciepłe słowa do najmłodszych uczniów. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu starszych kolegów z Samorządu Szkolnego. Pierwszakom towarzyszyli bohaterowie szkolnych lektur - Tosia, Tomek i Plastuś.

Pierwszoklasiści przygotowani pod kierunkiem swoich wychowawczyń zaprezentowali umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, regionu oraz szkoły. Najważniejszym punktem wydarzenia było uroczyste Ślubowanie oraz pasowanie na ucznia klasy pierwszej dokonane przez zaproszonych gości.

Na koniec uroczystości były życzenia od starszych kolegów, dyrekcji szkoły i gości. Każde dziecko na pamiątkę otrzymało dyplom, legitymację szkolną oraz upominki od gości i rodziców.

Od tej chwili 85 dzieci należy do szkolnej braci uczniowskiej.

Wszystkim pierwszakom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy oraz wiele zapału i wiary we własne możliwości.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I – p.Aleksandra Kopiel,  p.Beata Zembroń, p.Jolanta Wilawer, p.Elżbieta Seńko  oraz opiekunowie SU – p.Barbara Korona, p.Łukasz Brykner. Dekorację wykonały – p.Magdalena Proć – Czochra i p. Małgorzata Hrycyk. Oprawę muzyczną zapewnił p.Robert Krukowski. (AK; BZ; JW; ES)