Zajęcia biblioteczne

 

W związku ze Świętem Odzyskania Niepodległości uczniowie klasy IIa i IIIc uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Filii Nr 1 Książnicy Zamojskiej. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat własnej ojczyzny. Dzieci poznały fakty historyczne oraz historię symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Wysłuchały także krótkiej pogadanki na temat odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci miały również okazję zapoznać się z literaturą dotyczącą tego tematu i wypożyczyć książki, które je zainteresowały. Na zakończenie spotkania wykonały pracę plastyczną przedstawiającą symbole narodowe. (BK) 

FOTORELACJA