Wierność Bł. Karoliny i męstwo św. Stanisława Kostki

 

iv konkurs 1 20171123 1895815028

  

W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 listopada przypada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkównej. Jest to szczególny dzień – upamiętniający – jej narodziny dla nieba. Dzień o którym w sposób szczególny pamiętają młodzi zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży – gdyż bł. Karolina jest ich patronką.

 

 FOTORELACJA

Bł. Karolina urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w miejscowości Wał-Ruda niedaleko Zabawy na terenie diecezji tarnowskiej. Miała dziesięcioro rodzeństwa. Jej rodzice byli ludźmi głębokiej wiary. W 1912 ukończyła szkołę podstawową. Kiedy miała 16 lat przyjęła sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Zabawie. Była bardzo zaangażowana w życie swojej wspólnoty parafialnej. Należała do Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca. Wraz z koleżankami dbała o porządek w kościele parafialnym. W sierpniu 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. W miejscowości Karoliny pojawiło się wojsko rosyjskie. Dnia 18 listopada 1914 roku wszedł do domu Kózków, pod nieobecność matki, rosyjski żołnierz i kazał wyjść na zewnątrz Karolinie oraz jej ojcu. Pognał ich w stronę lasu. Po drodze ojcu nakazał wracać do domu. Karolina stawiała mu opór, broniła się silnymi ciosami i usiłowała zawrócić z drogi, lecz nie udało się jej tego uczynić.

Zwłoki Karoliny znalazł jeden z mieszkańców wsi dopiero 4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny w obronie czystości i o jej wielkim cierpieniu. Kilkakrotnie cięta szablą, wyrywała się oprawcy i uciekała w stronę wsi przez bagna. Jednak tam wyczerpana całkowicie walką, upływem krwi i bólem zakończyła swoje piękne życie. Pogrzeb odbył się 6 grudnia 1914 roku, który przerodził się w wielką manifestację.10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: „Święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia - to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie”.

Obchody 103 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Karoliny w naszej diecezji połączone są z konkursem literacko – plastycznym o naszej patronce organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W tym roku był to już IV Konkurs, który został rozszerzony o postać św. Stanisława Kostki. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział ponad 400 młodych ludzi, którzy pragną pogłębiać wiedzę na temat swoich świętych patronów.

Uroczystości połączone z podsumowaniem konkursu odbyły się w przeddzień liturgicznego wspomnienia błogosławionej Karoliny – 17 listopada br. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, której przewodniczył bp Mariusz Leszczyński. Wzięło w niej udział wielu kapłanów, dzieci i młodzież wraz z opiekunami z różnych zakątków naszej diecezji. Biskup skierował słowo do młodych w swojej homilii, dając młodzieży podpowiedź, jak żyć, by iść za przykładem bł. Karoliny Kózkównej i św. Stanisława Kostki.

Po Mszy św. wszyscy udali się na drugą część uroczystości, która miała miejsce w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu. Tam wszyscy mieli okazję obejrzeć pełną treści, wzruszającą, pełną aktorskiego kunsztu inscenizację pt. „Karolina”, przygotowanego przez młodzież gimnazjalną z ZS nr 4 w Zamościu oraz z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ARMIA PANA, działającego przy parafii MB Królowej Polski w Zamościu. Odtwórczynią głównej roli w przestawieniu była Wiktoria Węglińska, która wspomniała, że chciałaby naśladować w swoim życiu cechy bł. Karoliny takie jak pobożność, wierność Bogu i całkowite zaufanie Panu Bogu.

Po inscenizacji wszyscy laureaci konkursu otrzymali z rąk ks. Bpa Mariusza Leszczyńskiego, oraz Ks. Stanisława Książka – Diecezjalnego Asystenta KSM dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Główni laureaci konkursu otrzymali nagrodę ufundowaną przez europosła prof. Mirosława Piotrowskiego, którą jest wyjazd do Francji, podczas którego zwiedzą Parlament Europejski w Strassburgu. Wśród nich jest Natalia Pawlos z Gimnazjum w Korytkowie Dużym oraz uczennica I klasy liceum Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie, Aleksandra Olszak. Oprócz tych nagród, spośród wielu uczniów Szkół Podstawowych, wyłonieni zostali również zwycięzcy w konkursie plastycznym i literackim. Pierwsze miejsce w kategorii I-III zajęła Alicja Krępińska ze Szkoły Podstawowej w Pniówku, w kategorii IV-VII natomiast I miejsce przypadło Natalii Witos ze Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach. W konkursie za tekst literacki I miejsce zdobyła Aleksandra Sokół – uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu.

Błogosławiona Karolina – młoda dziewczyna - poświęciła swoją czystość wyłącznie Bogu przez ofiarę ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela. Św. Stanisław Kostka zaś, „żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”. Prośmy, abyśmy za ich wstawiennictwem umieli podejmować codziennie walkę z pokusami. Aby obudziło się w każdym z nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Abyśmy umieli rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty św. Stanisława Kostki i błogosławionej Karoliny, a spełniając Boża wolę oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Bogu z radością.

                                                                                    Ks. Sławomir Skowroński