OGŁOSZENIE

 

Rodzice uczniów, którzy otrzymali

stypendium szkolne

proszeni są o zgłoszenie się po jego odbiór w kasie szkoły.

Termin wypłacania stypendium:

od 28.11.2017r. do 15.12.2017r.