ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ SAL
wyniki konkursu

 

                Samorząd Uczniowski gimnazjum zorganizował konkurs na „Zimowy i Świąteczny wystrój sal”. Podsumowanie konkursu odbyło się  15 grudnia.  Komisja w składzie: pani Aneta Trajda, Wiktoria Tyszko, Mateusz Krupa, Patryk Furmańczuk oraz opiekun SU pani Marta Pakos po ocenie wystroju w poszczególnych salach postanowiła: 

 

1.Podziękować wszystkim uczniom za zaangażowanie

2. Pogratulować kreatywności

3. Poprosić, aby w przyszłości do dekoracji sal były wykorzystywane własne materiały

4. Przyznać nagrodę za najpiękniej udekorowaną salę klasie III B Gim - sala 110

W nagrodę uczniowie klasy III B Gim

otrzymują 1 dzień bez pytania -  3 stycznia 2018 r. (MP)