ZEBRANIA Z RODZICAMI


CZWARTEK 25 stycznia 2018

 

- klasy I - IV SP godz.16.30 - 17.30

spotkanie z wychowawcą  w sali

 

ZEBRANIE OGÓLNE DLA WSZYSTKICH KLAS

godz. 17.30 - 18.00  w auli szkoły

 

- klasy V - VII SP godz.18.00

- klasy II - III gimnazjum godz.18.00

spotkanie z wychowawcą  w sali

 

Przydział sal na spotkania będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.