Informacja dla Rodziców uczniów klas I i II szkoły podstawowej

 Nauka pływania

pywanieW szkole prowadzone są zapisy uczniów z klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej do Programu Nauki Pływania. 
Wzory dokumentów należy pobrać ze strony TKKF http://ztkkf.eu/program-nauki-plywania/  i dostarczyć je do sekretariatu szkoły. Ilość miejsc jest ograniczona i o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.