Mistrzowie Ortografii

 

W dniach 27.02-13.03. 2018 r. w naszej szkole odbył się dwuetapowy Szkolny Konkurs Ortograficzny. W pierwszym etapie wzięli udział wszyscy uczniowie klas 5-7. Do drugiego etapu przeprowadzonego w dniu 13.03.18 zakwalifikowało się 36 uczestników, którzy napisali tekst dyktanda bezbłędnie, z jednym błędem ortograficznym lub kilkoma interpunkcyjnymi.

Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała tytuł Mistrza Ortografii:

w klasach V: Zuzannie Gwoździe kl. 5b oraz Weronice Iwaniec kl. 5b

w klasach VI: Julii Chałupczak kl. 6a

w klasach VII: Dawidowi Pakosowi kl. 7d

Wyróżnienia otrzymali:

w klasach V: Daria Nowosad kl. 5b, Justyna Pietrzyk kl. 5c

w klasach VI: Jakub Laskowski 6a, Weronika Chatalska 6a, Wojciech Oseła kl. 6a

w klasach VII: Alicja Łaszkiewicz kl. 7b

Gratulacje dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, którym znajomości zasad trudnej, polskiej ortografii można pozazdrościć.(AP) zdjęcia