OGŁOSZENIE

 

INFO

 
Rodzice/opiekunowie uczniów, którzy składali wniosek
na stypendium szkolne proszeni są o złożenie oświadczeń
do w/w stypendium.

 

Druki można pobrać w kasie szkoły (pokój nr 106).

 Oświadczenia należy złożyć do dnia 27.04.2018 r.