OGŁOSZENIE

 

INFOW dniach 28.03.2018r. - 13.04.2018 r. w kasie szkoły (pokój 106) wypłacane będzie stypendium za wyniki w nauce i/lub osiągnięcia sportowe.

Lista uczniów znajduje się w kasie szkoły i sekretariacie.

 

 

 

 

.