Ogólnopolski Turniej

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu, odbył się miejski etap OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Zamość. Celem tego turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzowanie, podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz propagowanie kulturalnych i partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w składzie: Wszoła Edyta, Stanisławczuk Kamil, Chałupczak Julka (6a), Lis Tymoteusz (5a) i uczniowie gimnazjum w składzie: Górski Szymon, Nowosad Łukasz, Korga Jakub (3a)

Wszyscy nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie ze wszystkimi konkurencjami, wykazując się dużą wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętnościami jazdy na rowerze po torze przeszkód. Drużyna naszego gimnazjum zajęła pierwsze miejsce, otrzymała puchar, dyplom, rower dla szkoły, zakwalifikowała się do etapu powiatowego, a każdy z nich otrzymał słuchawki wysokiej jakości. Najwyższą punktację ze wszystkich zawodników turnieju uzyskał Szymon Górski.  zdjęcia 

Gratulacje!!!

Drużynę szkoły podstawowej przygotowała pani Agnieszka Boratyn i pani Barbara Korona, a drużynę gimnazjum pani Alicja Dziurawiec