WIOSENNE PRZEBUDZENIE
 
Wraz z budzącą się przyrodą na wiosnę, ożyły w uczniach artystyczne inspiracje. W ramach Ogólnopolskiej Akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł w naszej szkole odbył się kolejny cykl warsztatów artystyczno-terapeutycznych. Młodsi i starsi uczniowie tworzyli w różnych technikach plastycznych pod opieką nauczyciela plastyki M. Hrycyk i pedagoga R. Sadowskiej-Bodziuch. W miłej i przyjaznej atmosferze powstały inspirowane wiosennym przebudzeniem piękne prace.
Opiekunowie projektu zapraszają do wspólnej twórczej zabawy, poznawania świata pełnego barw, odkrywania swoich możliwości i rozwijania zainteresowań artystycznych. zdjęcia

(tekst: M. Hrycyk, zdjęcia: R. Sadowska-Bodziuch)