Listy Ministerstwa Edukacji Narodowej

do

Rodziców i Opiekunów Uczniów  8 klasy SP

oraz 3 klasy Gim

 

 

List MEN  

 

 

 

List MEN

-rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych