Procedury Bezpieczna Szkoła - upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia

 

Procedura wydawania opinii o uczniu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu

 

Procedury przyjmowania i przechowywania opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej