Wsparcie 

dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

"Krok za krokiem" w Zamościu

 

 Pismo Przewodniczącej Stowarzyszenia "Krok za krokiem" w Zamościu