"Iskra Pamięci” za ofiary w Katyniu

 

 

W sobotę, 14 września na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz na Rynku Wielkim w Zamościu odbędą się uroczystości  upamiętniające ofiary radzieckich represji. Podczas wydarzenia pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zapłonie ponad 20 tys. zniczy w kształcie polskiego orła wojskowego według wzoru z 1919 roku. Organizatorem uroczystości jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wraz z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

 AGENDA

 

– Chcemy przypominać o zamordowanych Polakach, którym należy się hołd i ogromy szacunek za ich poświęcenie dla wolnej Polski. To szczególnie ważne dla młodego pokolenia, które jest gwarantem pamięci i dziedzictwa narodowego – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak i dodał: - "Iskra Pamięci” to kolejna inicjatywa PGNiG upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski. Spółka, za pośrednictwem Fundacji im. Ignacego Łukasiewicza, od kilku lat realizuje projekty wspierające budowanie tożsamości narodowej oraz promowanie postaw patriotycznych. Od 2016 roku prowadzimy program „Rachunek Wdzięczności PGNiG”. W jego ramach oferujemy dopłaty do rachunków za gaz Powstańcom Warszawskim oraz górnikom, którzy wzięli udział w strajku w Kopalni „Wujek” w 1981 roku. Wsparciem objęte są także rodziny zamordowanych w trakcie tego tragicznego wydarzenia.

Wrzesień jest szczególnym miesiącem pamięci o tym, co zawsze było i jest dla Polaków najważniejsze – o wolności i tych, którzy o nią walczyli zarówno w roku 1939, kiedy wybuchła II Wojna Światowa jak współczesnych bohaterów walczących o wolność do 1989 roku.

W sobotę, 14 września na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz na Rynku Wielkim w Zamościu zapalonych zostanie ponad 20 tysięcy zniczy. To symbol ofiary Polaków – oficerów i szeregowych Wojska Polskiego, a także innych służb mundurowych oraz  cywilów uznanych za zatwardziałych i nieprzejednanych wrogów władzy sowieckiej, których krew przelano w lasach katyńskich w 1940 roku.

- Kultywowanie pamięci poległych Polaków jest patriotycznym obowiązkiem naszej Fundacji. Ofiary zbrodni przez pół wieku spoczywały bez upamiętnienia lub pod fałszywymi tablicami, a ich oprawcy nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Przez wiele lat temat Katynia był ukrywany przed opinią publiczną - powiedział Zbigniew Chmiel, Prezes Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, i dodał: - 80. rocznica sowieckiej napaści na Polskę jest właściwym momentem, aby całemu światu przypomnieć o tym, że w 1939 roku na nasz kraj napadło dwóch agresorów, a polski żołnierz z poświęceniem bronił obu granic, zarówno tej zachodniej, jak i tej wschodniej. Zaś za swoją bohaterską postawę poniósł często cenę najwyższą, skazany przez okupantów nie tylko na śmierć, ale i na zapomnienie. Pamięć o obrońcach Ojczyzny chcemy konsekwentnie przywracać. 

W trakcie wydarzenia zaplanowano szereg aktywności mających na celu upamiętnienie ofiar oraz przybliżenie realiów tamtych czasów. Odbędzie się spotkanie z kombatantami oraz rodzinami katyńskimi, odczyt archiwalnych listów żołnierzy wywiezionych do Katynia, a także panele dyskusyjne nt. znaczenia zbrodni dla narodu polskiego oraz odbudowy dziedzictwa II RP w XXI wieku. W trakcie uroczystości każdy będzie mógł uczcić pamięć bohaterów, zapalając symboliczny znicz.

Wydarzenie zostanie zakończone m.in wystąpieniami Gości Honorowych oraz odegraniem Hymnu Państwowego. Całość potrwa do około godziny 21.00. Szczegółowy program uroczystości jest dostępny na profilu wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/IskraPamieci/ oraz na stronie fundacja.pgnig.pl.