startowa


 

WITAJ SZKOŁO!


      Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Później głos zabrała pani dyrektor Ewa Lorenz, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Życzyła, by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności.            
      Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, życząc im, aby zawarli nowe przyjaźnie i mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe i sportowe. Na zakończenie wszyscy obejrzeli krótki montaż słowno - muzyczny. (MW)

 


 

OGŁOSZENIE

 

W DNIACH 03.09.2018 - 17.09.2018

BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIOSKI

NA STYPENDIA SOCJALNE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SEMESTR I

DRUKI WNIOSKU MOŻNA POBRAĆ W KASIE SZKOŁY (POKÓJ NR 106)

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

W dniach 04.09.2018r. - 20.09.2018r.

w kasie szkoły (pokój 106) wypłacane będzie

stypendium za wyniki w nauce i/lub osiągnięcia sportowe.

 

Lista uczniów znajduje się w kasie szkoły i sekretariacie.

 

 

 

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego

i w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

odbędzie się w poniedziałek  3 września 2018 roku

w następującym porządku:

 

815 – wyjście uczniów i nauczycieli z Pocztami Sztandarowymi Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 w Zamościu do Kościoła pw.Matki Bożej Królowej Polski 

 

830  Msza Św.

Zapraszamy wszystkich uczniów,

     rodziców i nauczycieli 

 

1000 –     Akademia szkolna – sala gimnastyczna

dla kl. I-VIII szkoły podstawowej

oraz III gimnazjum

 

Po akademii – spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych

 


 

 

Wykaz podręczników szkolnych

na rok szkolny 2018 - 2019

 

 Wykaz podręczników szkolnych