startowa


 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   

Aula szkolna zgromadziła  zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. W rozmowach dało się jeszcze wyczuć ducha wakacji, ale jednocześnie słyszało się radość ze spotkania z kolegami z klasy. Trochę mniej pewnie czuli się pierwszoklasiści, wypatrujący znajomych twarzy.        
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz przypomnieniem rocznicy wybuchu II wojny światowej. Później głos zabrała  pani dyrektor Ewa Lorenz, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych w murach szkoły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, życząc im, aby zawarli nowe przyjaźnie  i mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe i sportowe.
Na zakończenie wszyscy obejrzeli krótki montaż słowno - muzyczny.   

 

 


Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018

życzymy wszystkim Uczniom

powodzenia, wielu sukcesów, jak najlepszych wyników w nauce,

odkrywania zdolności i rozwijania pasji.

Niech czas spędzony w szkole będzie owocny, bezpieczny i radosny.

Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy,

odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów

oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.

kolorowy-oowek-cartoon-umiecha-grafika 270-156351


 

78 ROCZNICA

 

    1 września 2017r. w 78 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę mieszkańcy Zamościa uczcili pamięć ofiar wojny. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach oddając hołd pomordowanym żołnierzom i ludności cywilnej. Obchody rozpoczęły się o godzinie 18:00 mszą sw. w Katedrze Zamojskiej. Po nabożeństwie, uczestnicy przeszli na Rotundę, gdzie odbyła się manifestacja patriotyczna. W programie ceremoniał wojskowy, wystąpienie prezydenta miasta, odczytanie apelu pamięci oraz złożenie kwiatów i wieńców pod płytą upamiętniającą tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej.  zdjęcia 

 

 


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego

i w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017 roku

w następującym porządku:

informacje na plakacie   

 

 


 

Rodzice uczniów, którzy otrzymali stypendium

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe proszeni są

o zgłoszenie się po jego odbiór w kasie szkoły (pokój nr 106)

w godz. 7.30 – 15.30

Termin wypłacania stypendium:

od 29.08.2017r. do 07.09.2017r.

Lista stypendystów znajduje się w kasie szkoły i w sekretariacie.


 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła zapewnia

podręczniki i ćwiczenia do klasy I-VII szkoły podstawowej

oraz do klasy II-III gimnazjum

 

Darmowy podręcznik nie obejmuje podręcznika do religii.

 

Wykaz podręczników do religii:

Czytaj więcej: Podręczniki na rok szkolny 2017/18


 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu

Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego

i w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 klasy trzecie gimnazjum:

 

 

klasy I - III szkoły podstawowej

 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej

i klasy I-II gimnazjum 

 


 

NAJLEPSI UCZNIOWIE

GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

 

Czytaj więcej: NAJLEPSI UCZNIOWIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016-2017


 

NAJLEPSI UCZNIOWIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2016-2017

 

Czytaj więcej: NAJLEPSI UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016-2017