"Otwórz książkę, abyś wiedział o czym inni myśleli.

Zamknij książkę, abyś sam myślał..."

 

 

Nauczyciele bibliotekarze:  

 mgr Danuta Łuszczewska

mgr Aneta Trajda

                                                                   

 Biblioteka czynna w godzinach:

 

               

BIBLIOTEKA

INTERNETOWE CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Poniedziałek

8.00 - 14.00

800-1300

Wtorek

8.00 - 15.00 

800-1300

Środa

8.00 - 14.00

800-1300

Czwartek

8.00- 15.00

800-1300

Piątek

8.00- 14.00

800-1300

 


Biblioteka szkolna powstała w roku szkolnym 1988/1989. W ciągu lat księgozbiór biblioteki systematycznie powiększał się o nowe zbiory. Miejsce to pełni funkcję szkolnego centrum informacyjnego. Rozbudza, rozwija zainteresowania i potrzeby czytelnicze oraz informacyjne uczniów. Udostępnia książki, czasopisma i inne źródła informacji (encyklopedie, słowniki, albumy, leksykony, edukacyjne programy multimedialne).

 

   

 

 

Udostępnia  również dokumenty szkolne:

-Statut Szkoły z Wewnątrzszkolnym System Oceniania,

-Program Wychowawczy Szkoły,

-Program Profilaktyki,

-Kryteria oceniania i standardy wymagań z poszczególnych przedmiotów,

-Programy kół zainteresowań,

-Scenariusze zajęć oraz publikacje nauczycieli  związane  z awansem zawodowym.

 

     

 

Rozwój biblioteki to nie tylko wzrost liczby książek. Integralną częścią biblioteki szkolnej jest Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM), które działa od 2006 roku. ICIM wyposażone jest w cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Otrzymaliśmy je w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla Szkół”- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum odbywają się zajęcia pozalekcyjne: dydaktyczno-wyrównawcze oraz kół przedmiotowych. Uczniowie korzystają z Internetu, wyszukując materiały na lekcje, konkursy. Poszerzają

i uzupełniają swoją wiedzę z różnych dziedzin.

 

Biblioteka jest chętnie odwiedzana przez uczniów.

Na miejscu w kąciku czytelniczym można korzystać z książek oraz czasopism.

 

 

Przy bibliotece działa koło biblioteczne,

którego członkowie współorganizują uroczystości szkolne

oraz przygotowują gazetki okolicznościowe i tematyczne.

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE

 

 

W bibliotece prowadzone są lekcje, podczas których uczniowie poznają warsztat informacyjny biblioteki szkolnej.

Dla najmłodszych czytelników, uczniów klas pierwszych są to uroczyste lekcje połączone z „Pasowaniem na czytelnika biblioteki szkolnej”. Przyszli czytelnicy poznają regulamin, księgozbiór oraz zasady wypożyczania książek.

 

 

 

KONKURSY CZYTELNICZE

 

 

Ważną rolę w pracy biblioteki odgrywają organizowane konkursy czytelnicze, popularyzujące czytelnictwo. Mają one na celu rozbudzić zainteresowania i wyobraźnię uczniów oraz zaciekawić książką.

 

 • Szkolny Konkurs Polonistyczno-Czytelniczy „Z lekturą za pan brat!”
  dla uczniów klas V

 • Szkolny Konkurs Polonistyczno-Czytelniczy„Lektura i ja”
  dla uczniów klas IV

 • Szkolny Konkurs Czytelniczy „Moje lektury”
  dla uczniów klas III

 • Szkolny Konkurs Czytelniczy „Pięknie czytam”
  dla uczniów klas II, III, IV