Film dla rodziców i uczniów

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015-2016

 http://nabor.pcss.pl/zamosc/


 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie?

 

 

Jakie możemy wybrać szkoły?
Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Film udostępnony ze strony KOWEZiU.

 

Jakie są typy szkół?

Gdzie szukać informacji?

Co warto brać pod uwagę decydując się na daną szkołę?

Szkolnictwo ponadgimnazjalne - ale jakie?

 

 

 


 

Zawody - co warto o nich wiedzieć 

 

Skąd czerpać informacje o zawodach?
Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." Film udostępnony ze strony KOWEZiU.

 

Zawody - co warto o nich wiedzieć

 

 

 

 


 

Wyszukiwarka zawodów  

 

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu.

Karta zawodu zawiera:
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

 

 


 

Twój Zawód

Jak dowiedzieć się o danej profesji jak najwięcej?

Jak i gdzie szukać informacji o niej?

Na co zwrócić uwagę szukając informacji o danej profesji?

Film udostępnony ze strony KOWEZiU .

 

 


 

 
Filmy o zawodach 
http://www.koweziu.edu.pl/rozwijam-skrzydla

 

http://www.koweziu.edu.pl/drogi-zawodowe 

 

 http://www.koweziu.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy

 

https://www.zawodowe.com/kategorie/ - kategorie zawodów, spis zawodów

Znajdziecie tutaj filmy i spoty, które pokazują jak ważne są trafne wybory i przemyślane decyzje, ale także determinacja w spełnianiu marzeń oraz konsekwencja w działaniu. Pokazują także kto może Cię w tym wspierać.

Zachęć rodziców oraz kolegów ze szkoły do wspólnego oglądania!

 

 


 

Akty prawne - Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego