Rekrutacja do publicznych

szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych

 województwa lubelskiego 

na rok szkolny 2019/2020