Filtr
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


   

  witaj20szkoa

   

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

   

  w Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu

  Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego

  i w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  odbędzie się we wtorek 1 września 2015 roku

    

  8.30 - Msza św. z udziałem Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej Nr 4

          i Gimnazjum Nr 4 w Zamościu w Kościele MB Królowej Polski

  Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału we Mszy Świętej

  9.30 - uroczyste rozpoczęcie - aula szkoły

          dla klas IV - VI szkoły podstawowej

          dla klas I - III gimnazjum

  11.00 - uroczyste rozpoczęcie - aula szkoły

          dla klas I - III szkoły podstawowej

   
   dzwonek
   
   
 • Rozpoczęcie roku szk. 2014/2015


  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  w Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu

  Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego

  i w Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

   

   

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 roku

   

  8.30 - Msza św. z udziałem Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej Nr 4

          i Gimnazjum Nr 4 w Zamościu w Kościele MB Królowej Polski

   

  Zapraszamy wszystkich uczniów,

  rodziców i nauczycieli

  do udziału we Mszy Świętej

   

  9.30 - uroczyste rozpoczęcie - aula szkoły

          dla klas IV - VI szkoły podstawowej

          dla klas I - III gimnazjum

   

  11.00 - uroczyste rozpoczęcie - aula szkoły

          dla klas I - III szkoły podstawowej

          


   

 • Wniosek - wyprawka szkolna

   


  Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

  dotyczący dofinansowania zakupu podręczników szkolnych

  Podstawa prawna:    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych ( Dz. U. poz. 1024)

 • Klasa sportowa SP - zaświadczenie


    

  Informacja dla rodziców uczniów klasy I

  ODDZIAŁU SPORTOWEGO

  Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu

  w roku szkolnym 2014/2015:

   

  Rodzice ucznia klasy I oddziału sportowego powinni uzyskać

  zaświadczenie od lekarza rodzinnego o treści:

  „brak przeciwskazań do uczęszczania do oddziału sportowego o profilu gimnastyka”

   

  Zaświadczenie powinno być  wydane przez lekarza w okresie

  od 15.08. do 29.08.2014r.

  Zaświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły

  w terminie do 29.08.2014r. (piątek)!

   

 • Rozpoczęcie roku szkolonego 2013-14

     ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
   

  w Zespole Szkół Nr 4 w Zamościu

   

  "Nauka nie ma żadnej ojczyzny,

  gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat."

  (Ludwik Pasteur)

   

  Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014 życzymy wszystkim uczniom powodzenia, wielu sukcesów, jak najlepszych wyników w nauce, odkrywania zdolności i rozwijania pasji. Niech czas spędzony w szkole będzie owocny, bezpieczny i radosny. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.

   

   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

   

  Uroczyste rozpoczęcie

  roku szkolnego 2012/2013

   

        3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Było to szczególne wydarzenie, albowiem Uchwałą Rady Miasta Zamościa z dnia 28 maja 2012 r. utworzono z dwóch odrębnie istniejących placówek oświatowych Zespół Szkół nr 4 w Zamościu.

   

  Zespół stworzyły:

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Batorego

                                                     i Gimnazjum nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.


  Od godz. 8.30 społeczność szkoły podstawowej i gimnazjum wspólnie uczestniczyła we mszy św. w kościele MB Królowej Polski w Zamościu, następnie wszyscy przeszli do auli szkoły, gdzie pani dyrektor Jolanta Goryczka i pan Jerzy Michalski - dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w Zamościu powitali nauczycieli, rodziców i młodzież. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowali pod kierunkiem nauczycieli krótki montaż słowno-muzyczny, podczas którego wesołym śpiewem i wierszami żegnali wakacje oraz witali nowy rok szkolny. Na pewno dzięki tym radosnym piosenkom będzie nam łatwiej pokonać czekające nas zadania. Po montażu słowno - muzycznym pani dyrektor i pan Michalski życzyli wszystkim dużo pozytywnej energii do pracy i wielu sukcesów.

  Zdjęcia z rozpoczęcia roku szk. 2012/13

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2011-12

   

   

  UROCZYSTE ROZPOCZ??CIE

  roku szkolnego 2011/12

    

  1 września 2011

    

  8.30 - msza św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski

  9.45 - inauguracja roku szkolnego w auli szkoły

   

  Jeśli będzie odpowiednia pogoda uroczystość odbędzie się na boisku szkolnym.