DYREKTOR SZKOŁY

 

 

mgr Ewa Lorenz

 

 

ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY

 

mgr Bożena Kukiełka

 

mgr Ewa Niedabylska

 

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE
 
 
Pedagog
 
mgr Joanna Grzesik
mgr Renata Sadowska - Bodziuch
 
 
Edukacja wczesnoszkolna
  
mgr Aleksandra Kopiel - wych. kl. 1a
mgr Beata Zembroń - wych. kl. 1b
mgr Jolanta Wilawer - wych. kl. 1c
mgr Elżbieta Seńko - wych. kl. 1d
 
mgr Renata Kowarz - wych. kl. 2a
 
mgr Dorota Skotarska - wych. kl. 3a
mgr Małgorzata Bakuniak - wych. kl. 3b
mgr Bożena Kierepa - wych. kl. 3c
mgr Marzena Mazur - wych. kl. 3d
mgr Dorota Małys - wych. kl. 3e
mgr Krystyna Kułaj - wych. kl. 3f
 
 
 Język polski
 
mgr Joanna Kosz
mgr Renata Kudela - wych. kl. 4c
mgr Marta Pakos
mgr Agnieszka Pawliszak - wych. kl. 6b
mgr Marzena Wityk - wych. kl. 7b
 

Język angielski
 
mgr Robert Krukowski - wych. kl. 5c
mgr Renata Kurzępa
mgr Marek Piróg
mgr Jolanta Prażak
mgr Anna Smolak - wych. kl. 3b gim.
mgr Anna Zabłocka - wych. kl. 4b
 
 
Język niemiecki
 
mgr Agnieszka Jedlińska
 
 
Historia
 
mgr Anna Klech - wych. kl. 3a gim.
mgr Małgorzata Malicka - wych. kl. 7d
mgr Aneta Ścibak - wych. kl. 2a gim.
 
 
Przyroda
 
mgr Łukasz Brykner - wych. kl. 4d
mgr Danuta Raczkiewicz
mgr Anna Topolska - wych. kl. 5a
 
 
Biologia
 
mgr Danuta Raczkiewicz
mgr Anna Topolska
 
 
 
Geografia
 
mgr Łukasz Brykner
mgr Danuta Raczkiewicz
 
 
Chemia
 
mgr Wojciech Bartosiewicz
 
 
Fizyka
 
mgr Wiesław Żyła
 
 
Matematyka
 
mgr Elżbieta Gołębiowska - wych. kl. 6c
mgr Iwona Kołodziejczuk - wych. kl. 5b
mgr Danuta Margol
mgr Ewa Niedabylska
mgr Teresa Wszoła - wych. kl. 7c
 
 
Informatyka
 
mgr Agnieszka Boratyn
mgr Alicja Dziurawiec
mgr Małgorzata Jasek
 
 
Zajęcia komputerowe
 
 
mgr Wojciech Bartosiewicz
mgr Agnieszka Boratyn
mgr Alicja Dziurawiec
mgr Małgorzata Jasek
mgr Iwona Kołodziejczuk
 
 
Plastyka
 
mgr Małgorzata Hrycyk - wych. kl. 2b gim.
 
 
Muzyka
 
mgr Agnieszka Hamerska
 
 
Zajęcia techniczne
 
mgr Agnieszka Boratyn
 

Wychowanie fizyczne
 
mgr Małgorzata Adamowicz
mgr Jerzy Andruszek
mgr Henryk Borowik
mgr Barbara Gaca
mgr Janusz Głębocki - wych. kl. 7a
mgr Beata Karchut
mgr Barbara Korona
mgr Marek Kudela
mgr Jolanta Kunicka - wych. kl. 4a
mgr Rafał Malec
mgr Sławomir Moździoch - wych. kl. 6a
mgr Maros Smolak
mgr Andrzej Świergoń
mgr Anna Waśko
 

Religia
 
mgr Małgorzata Jasek
mgr Danuta Kubicka
mgr Maria Kuraszkiewicz
ks. mgr Marek Małys
ks. mgr Sławomir Skowroński
 
 
WDŻ
 
mgr Anna Klech
mgr Aneta Ścibak
 
 
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
mgr Alicja Dziurawiec
 
 
Doradca zawodowy
 
mgr Małgorzata Jasek
 
 
Świetlica
 
mgr Barbara Cybulska
mgr Barbara Darda
mgr Beata Klassek
mgr Bożena Kukiełka
mgr Renata Kurzępa
mgr Ewa Lorenz
mgr Marek Piróg
mgr Małgorzata Pokrzywa
mgr Jolanta Prażak
mgr Joanna Przekocińska
 
mgr Aneta Ścibak
 
 
 
Biblioteka
 
mgr Danuta Łuszczewska
mgr Aneta Trajda
 
 
 
Nauczyciel wspomagający
 
mgr Anna Cirut
 
 
 
Asystent nauczyciela
 
mgr Magdalena Chochra - Proć