KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

 

 

 

 

 

Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

Dzień Patrona – 30 – lecie

12 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018

Zakończenie I półrocza

11 stycznia 2019

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalisty:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

10 kwietnia 2019 r. (środa)

      z zakresu historii i wos – godz.9:00

       z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

       z zakresu przyrodniczych – godz. 9:00

       z zakresu matematyki – godz. 11:00

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

       na poziomie p – godz. 9:00

       na poziomie r – godz. 11:00

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

       z zakresu historii i wos – godz.9:00

       z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

       z zakresu przyrodniczych – godz. 9:00

       z zakresu matematyki – godz. 11:00

5 czerwca 2019 r. (środa)

       na poziomie p – godz. 9:00

       na poziomie r – godz. 11:00

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

dodatkowy termin

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r. (pon.) – godz. 9:00

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

3 czerwca 2019 r. (pon.) – godz. 11:00

4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 maja 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2019

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 czerwca 2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019