KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

 

 

 

W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych tj.:

2 listopada 2018 r.

10 -12 kwietnia 2019 r.

15 - 17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy.

 

 

Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Dzień Patrona – 30 – lecie

12 października 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018 r.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Zakończenie I półrocza

11 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

11 - 24 lutego 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

10 -12 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalisty:

- część humanistyczna

 

 

- część matematyczno-przyrodnicza

 

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

dodatkowy termin

- część humanistyczna

 

 

- część matematyczno-przyrodnicza

 

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wos – godz.9:00

z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie p – godz. 9:00

na poziomie r – godz. 11:00

 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

z zakresu historii i wos – godz.9:00

z zakresu j. polskiego – godz. 11:00

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

z zakresu przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

5 czerwca 2019 r. (środa)

na poziomie p – godz. 9:00

na poziomie r – godz. 11:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

15 - 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

dodatkowy termin

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r. (pon.) – godz. 9:00

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

3 czerwca 2019 r. (pon.) – godz. 11:00

4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019  r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2019 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019 r.

Boże Ciało

20 czerwca 2019 r

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.