KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu

 

 

 

wydarzenie

data

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2019 r.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Zakończenie I półrocza

30 stycznia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2-3 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

13 – 26stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

21-23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

dodatkowy termin

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwiec 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych                                     2 maja 2020 r.