KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu

 

 

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04.09.2017

2.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017

3.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11.2017

4.

Narodowe Święto Niepodległości

11.11.2017

5.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2017

6.

Święto Trzech Króli

06.01.2018

7.

Zakończenie I półrocza

26.01.2018

8.

Ferie zimowe

29.01 – 11.02.2018

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04.2018

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć.

18 – 20.04.2018

Gim. (egzaminy)

11.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki

w gimnazjum:

-         cześć humanistyczna

-         cześć przyrodniczo – matematyczna

-         część z języka obcego nowożytnego

 

dodatkowy termin egzaminu

-         część humanistyczna

-         część przyrodniczo – matematyczna

-         część z języka obcego nowożytnego

 

 

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

 

 

04.06.2018

05.06.2018

06.06.2018

 

12.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.04.2018

13.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2018

14.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2018

15.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2018

16.

Boże Ciało

31.05.2018

17.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2018

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018

19.

Ferie letnie

23.06 – 31.08.2018