NASZA NIEPODLEGŁA

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Historycznego

„Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”

 

Znalezione obrazy dla zapytania Piłsudski

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła przeprowadziła konkurs dla uczniów zamojskich szkół podstawowych i gimnazjów na film lub prezentację multimedialną pt. „Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”.

Oto wyniki konkursu:

 

I nagroda – Miłosz Kot, Mateusz Lewak, Maciej Mazurek (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu)

II nagroda – Angelika Kozłowska (Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu)

III nagroda – Ernest Kaniowski (Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu)

 

Wyróżnienia:

Kinga Krystosiak (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu)

Jakub Bełz (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu)

Wiktoria Jędrzejewska (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu)

Julia Kulas (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu)

Weronika Podgórska (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu)

Natalia Lenard (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu)

Natalia Podolak (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu)

Julia Świętanowska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu)

 

Gratulujemy !!!

 

Zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich nauczycieli na uroczyste podsumowanie konkursu,

które odbędzie się   18 maja 2018r. o godzinie 12.45 

w auli Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu.

 
 
 
 
 

 
Międzyszkolny Konkurs Historyczny
 
  "Józef Piłsudski - bohater wolnej Polski"
 
 
Podobny obrazW ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Historycznego "Józef Piłsudski - bohater wolnej Polski". Jest to konkurs na film lub prezentację mulimedialną przedstawiającą postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zapraszamy do udziału uczniów gimnazjum i 7 klasy szkoły podstawowej. Składanie prac trwa do 26 kwietnia 2018r. Można je przekazywać do nauczycieli historii. Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu. 
 
 

Regulamin konkursu 

 

Karta zgłoszenia 

 

Oswiadczenie 

 

Międzyszkolny Konkurs Historyczny

 

Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”

 

dla uczniów gimnazjum i klasy 7 szkoły podstawowej

miasta Zamościa

 

Znalezione obrazy dla zapytania Piłsudski

 

 

„Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o Jej wielkości. Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było.

Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem.”

Marszałek Józef Piłsudski (05.12.1867 – 12.05.1935)

 

 

 


 

REGULAMIN

 

 

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

 

„Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”

 

 

I.Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

 

II. Uczestnicy konkursu: uczniowie gimnazjum i klasy 7 szkoły podstawowej miasta Zamościa

 

III. Cele konkursu

 

1. Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2. Rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

6. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

7. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych.

8. Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

IV. Forma konkursu

Wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu związanego z tematem przewodnim konkursu „Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”.

 

V. Warunki udziału w konkursie

1. Uczniowie wykonują prezentację samodzielnie (dopuszczalne są prace grupowe 2-3 - osobowe) lub pod kierunkiem nauczyciela.
2. Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, przy czym wymagane jest zapisanie jej na płycie CD/DVD w formacie zgodnym z programem Power Point (Microsoft Office) lub innym możliwym do uruchomienia za pomocą przeglądarki internetowej.
3. Prezentacja może zawierać do 25 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.
4. Filmy zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach CD/DVD w programie (np. Movie Maker) umożliwiającym uruchomienie za pomocą przeglądarki internetowej.
5. Czas filmu: 5 – 10 minut.
6. Uczeń samodzielnie dokonuje wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego.
7. Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy  wymienić wykorzystane źródła w zakończeniu prezentacji lub filmu.
8. Do konkursu można zgłosić prezentację multimedialną lub film, który nie brał udziału w żadnym innym konkursie.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia płyt.
10. Do koperty należy włożyć podpisaną płytę CD/DVD, kartę zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczenie - zgodę rodziców/ opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia (zał. nr 2).
11. Nadesłane prace nie będą zwrócone autorom.
12. Przystąpienie do konkursu  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

VI. Termin składania prac: do 26 kwietnia 2018r.

 

VII. Prace należy przynieść lub przesłać na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4

22-400 Zamość

(z dopiskiem) Konkurs „Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”

Pytania proszę kierować na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 maja 2018r. na stronie internetowej organizatora (www.zs4zamosc.pl).

 

IX. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 18 maja 2018r. o godz. 12.00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, zwycięzcy nagrody rzeczowe, a nauczyciele wspierający swoich uczniów podziękowania.

 

 


 

 

Załącznik nr 1

 

Karta zgłoszenia

 

 

Międzyszkolny Konkurs Historyczny


 pt. ,,Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy: ……………………………….……………………

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………….…

Klasa:……………………………………………………………………………...

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna: …………………………………………………………………………………….

 

Telefon i e-mail kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………

 

 


 

 

 

Załącznik nr 2- oświadczenie rodzica autora niepełnoletniego

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko uczestnika konkursu):  .......................................................................................................uczennicy/ucznia klasy ..........,   (nazwa szkoły/placówki), ............................................................................................................... (adres szkoły/placówki, numer telefonu , adres e-mail)  .......................................................................................................................................................

 w zakresie dotyczącym konkursu pt. „Józef Piłsudski – bohater wolnej Polski”:

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90 poz. 631 późn. zm.).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator.

 

                                                                                       

 

                                                                                       ………………………………………………………………………..

 

                        data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego