SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

  

„Jeżeli choć jasną i dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu,

jedną godziną szczęścia rozpromieniłeś jakieś smutne, szare życie

spełniłeś zadanie anioła na ziemi”

                                                           (J. Lubbock)

  

 

Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza  – Łukasz Brykner