SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZAMOŚCIU 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA                         KLASY 4 – 7

1. Zajęcia rozwijające /koło                                               1. Koła zainteresowań

2. Zajęcia wyrównawcze                                                    2. Zajęcia wyrównawcze

3. Zajęcia inne                                                                  3. Zajęcia sportowe  

                                                                                                

  

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

1. Zajęcia rozwijajace:

 

2. Zajęcia wyrównawcze:

 

3. Zajęcia inne:

 

 

  

KLASY 4 – 7

 

1. Koła zainteresowań:

 

2. Zajęcia wyrównawcze: 

 

 3. Zajęcia sportowe: