SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZAMOŚCIU 

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA                         KLASY 4 – 6

1. Zajęcia rozwijające /koło                                                1. Koła przedmiotowe 

2. Zajęcia wyrównawcze                                                    2. Koła zainteresowań 

3. Zajęcia sportowe                                                              3. Zajęcia wyrównawcze 

                                                                                                4. Zajęcia sportowe

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

1. Zajęcia rozwijajace:

2. Zajęcia wyrównawcze:

3. Zajęcia sportowe:

 

  

KLASY 4 – 6

 

1. Koła przedmiotowe:

 

2. Koła zainteresowań:

3. Zajęcia wyrównawcze:

 

 4. Zajęcia sportowe: