SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZAMOŚCIU 

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA                         KLASY 4 – 7

1. Zajęcia rozwijające /koło                                               

2. Zajęcia wyrównawcze                                                    1. Koła zainteresowań 

3. Zajęcia inne                                                                       2. Zajęcia wyrównawcze 

                                                                                                 3. Zajęcia sportowe

 

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

1. Zajęcia rozwijajace:

 

rodzaj zajęć

nauczyciel

klasa

dzień

godzina

sala

zajęcia matematyczne

Bożena Kierepa

III C

co drugi czwartek

8.00 – 8.45

222

zajęcia rozwijające zainteresowania

Krystyna Kułaj

III F

Środa

12.45 –13.30

218

zajęcia matematyczne

Dorota Skotarska

III A

Poniedziałek

13.35 –14.20

219

zajęcia matematyczne

Marzena Mazur

III D

wtorki przed konkursami

12.45 –13.30

218

zajęcia plastyczne

Dorota Małys

III E

Czwartek

14.20 -15.10

218

nauka gry na flecie

Jolanta Wilawer

I C

Wtorek

12.45 –13.30

241

gimnastyka korekcyjna

Barbara Korona

I D

środa

12.45 –13.30

023

gimnastyka korekcyjna

Barbara Korona

II A

czwartek

8.50 -9.35

233

zajęcia gimnastyczno – taneczne

Barbara Korona

Anna Waśko

III A

wtorek

8.00 – 8.45

233

koło z języka angielskiego

Małgorzata Bakuniak

III B

poniedziałek

14.20 – 15.10

223

zajęcia sportowe z lekkiej atletyki

Beata Karchut

Jolanta Kunicka

IV - VI

wtorek

czwartek

piątek

13.30 -14.30

14.30 -15.30

15.15 -16.15

aula

aula

aula

 

2. Zajęcia wyrównawcze:

 

nauczyciel

klasa

dzień

godzina

sala

Bożena Kierepa

 

III C, B, F

czwartek

11.45 – 12.30

221

Marzena Mazur

 

III D, E

poniedziałek

12.45 – 13.30

221

Bożena Kierepa

 

III C

poniedziałek

12.45 – 13.30

241

Dorota Skotarska

 

III A

czwartek

13.35 – 14.20

219

Dorota Skotarska

 

II A

poniedziałek

12.45 – 13.30

218

Aleksandra Kopiel

 

I A

wtorek

8.00  –  8.45

239

 

 

3. Zajęcia inne:

rodzaj zajęć

nauczyciel

klasa

dzień

godzina

sala

nauka języka polskiego

Renata Kowarz

II A, III B

środa czwartek

8.00 -8.50

13.35 – 15.10

223

223

 

 

 

 

  

KLASY 4 – 7

 

 

1. Koła zainteresowań:

 

rodzaj zajęć

nauczycie

klasa

dzień

godzina

sala

Szkolny Klub Wolontariusza

Ł. Brykner

M. Hrycyk

zgodnie z harmonogramem akcji

Szkolny Ośrodek -Kariery

Doradztwo zawodowe

Małgorzata

Jasek

VII

wg potrzeb uczniów;

porady indywidualne

gimnastyka korekcyjna

Barbara Korona

IV B,C,D

V B,C

poniedziałek

13.35 – 14.20

233

warsztaty terapeutyczno -artystyczne

R. Sadowska – Bodziuch

M. Hrycyk

VI - VII

wg harmonogramu warsztatów ( 1 raz w miesiącu)

105

 

 

2. Zajęcia wyrównawcze: 

 

rodzaj zajęć

nauczyciel

klasa

dzień

godzina

sala

matematyka

Elżbieta Gołębiowska

VI B

poniedziałek

co drugi tydzień

13.35 -4.20

118

matematyka

Elżbieta Gołębiowska

VI C

piątek

co drugi tydzień

8.00 -.45

111

matematyka

Iwona Kołodziejczuk

V B

czwartek

12.45 -13.30

018

matematyka

Iwona Kołodziejczuk

VII D

środa

13.35 -14.20

119

matematyka

Teresa Wszoła

VII B, C

poniedziałek

14.25 -15.10

118

matematyka

Teresa Wszoła

V C

piątek

13.35 -14.20

120

język polski

Agnieszka Pawliszak

VI B

czwartek

8.00 – 8.45

121

język polski

Agnieszka Pawliszak

V A

piątek

13.35 -14.20

121

język polski

Agnieszka Pawliszak

V B

środa

13.35 -14.20

121

język polski

Joanna Kosz

VII A

poniedziałek

15.15 -16.00

 

język polski

Marta Pakos

V C

wtorek

13.40 -14.25

117

język polski

Marzena Wityk

VII B

wtorek co drugi tydzień

13.35 –14.20

120

język polski

Marzena Wityk

VII C

wtorek co drugi tydzień

13.35 –14.20

120

język polski

Marzena Wityk

VI C

środa co drugi tydzień

14.25 -15.10

120

język polski

Marzena Wityk

VII D

wtorek co drugi tydzień

14.25 -15.10

120

język polski

Renata Kudela

IV C, B

piątek co drugi tydzień

8.00 -8.45

111

język angielski

Marek Piróg

VI C

piątek

8.00 -8.45

019

język angielski

Renata Kurzępa

V A

czwartek

14.25 -15.10

111

 

 

 3. Zajęcia sportowe: